top of page
Stå upp möte

HUR FUNKAR POLITIKEN?

Kunskap & insikter ger ökad lönsamhet & större effektivitet.

Politikskolan sprider kunskap om politikens värld för att skapa förståelse mellan politik, näringsliv och förvaltningar eftersom det är världar som sällan möts eller riktigt förstår varandra. Våra kunder är företag, intresseorganisationer och politiskt styrda verksamheter som vill ha ökad kunskap, djupare förståelse och bättre relationer. Vår övertygelse är att mer kunskap och djupare förståelse ger både mer lönsamma affärer och effektivare samhällsutveckling. Dessutom är det smart att samverka eftersom många nya idéer uppstår i mötet mellan människor.

Hem: Välkommen

VÅRT ERBJUDANDE

Politikskolans erbjudande anpassas utifrån uppdragsgivarens behov och genomförs på plats eller digitalt.

Kopia av Kopia av Kopia av Kopia av Politikskolan (1280 x 360 px) (1920 × 1080 px) (500 ×
Kopia av Kopia av Kopia av Kopia av Politikskolan (1280 x 360 px) (1920 × 1080 px) (500 ×
Kopia av Kopia av Kopia av Kopia av Politikskolan (1280 x 360 px) (1920 × 1080 px) (500 ×

FÖRELÄSNING

Inspirerande kunskapsföreläsning och fördjupad inblick i politikens värld. Konkreta kunskaper och strategiska idéer varvat med inspirerande stories om politiska livet bakom kulisserna. Workshop finns som tillval för att diskutera er egen verksamhet.

Exempel på innehåll: Sveriges styrning och grunderna i vår demokratimodell, politikens uppdrag och syfte, politikens villkor och spelplan. Vem är politikern, hur tänker en politiker egentligen, varför gör de som de gör? Att bygga relationer med politiker, hur kan vi påverka och bidra till politiska beslut? Hur kan olika sektorer närma sig varandra genom ökad förståelse, varför bör politik och näringsliv samverka mer? Hur kan vår verksamhet bli mer lönsam?

POLITISKA KARTAN

Få koll på er omgivning för att välja rätt strategi och navigera smart för att nå önskade resultat. Analys av politiken inom en bransch eller geografiskt område och strategiska råd med förslag på insatser.

Politiska kartan är en viktig del processen för att få unika kunskaper om er verklighet och förstå utgångspunkterna för ett framgångsrikt resultat. Oftast första steget vid ett samarbete.

RÅDGIVNING

Strategisk rådgivning om politik, påverkan och relationer med syfte att ge kunskap och strategier för att öka er lönsamhet och effektivitet. Konfidentiellt möte med en utvald konsult som blir er högra hand och ger strategiska och operativa tips och råd. Helt utifrån behov och händelseutveckling.

Normalt tecknar uppdragsgivare avtal om ett möte i månaden för löpande avstämning. Då ingår mellanliggande kontakt via telefon och epost i rimlig omfattning.

Hem: Tjänster

STORYN

Idén till Politikskolan kom första gången 2001 då Caroline Nyberg Wass var samordnare för ett nätverk för unga politiker och unga företagare. Syftet med nätverket var att skapa förståelse mellan två viktiga grupper som sällan möts. Caroline upptäckte att företagare och politiker egentligen är samma typer av människor med liknade drivkrafter och grundläggande samhällsvärderingar. Tyvärr verksamma i olika stuprör men egentligen beroende av varandra.  Inte sällan i konflikt, oftast på grund av förutfattade meningar. Dessutom är båda grupperna viktiga för samhällsutvecklingen.

 

En annan person som såg exakt samma sak var HG Wessberg som då var vice vd på Svenskt Näringsliv och initiativtagare till nätverket. HG blev Carolines mentor, trots att de kom från helt olika politiska hemvister och under ett av många samtal formades idén om en "politikskola" eftersom behovet var uppenbart. Syftet var att bidra med kunskap och hjälpa så många som möjligt att förstå hur allt hänger ihop.  Då finns förutsättningar för fler att samverka, öka förståelsen, öka lönsamheten hos företag och bidra till samhällsutvecklingen. Idén blev aldrig verklighet då, men under 2020 öppnades Politikskolan som tillägnas HG Wessberg som tyvärr avled 2018. 

Hem: Om

HÖR AV DIG

Politikskolan vill överträffa dina förväntningar. Har du frågor, kommentarer eller andra ärenden? Vi ser alltid fram emot direkt kundkontakt, så tveka inte att höra av dig till oss när som helst.

Tack för ditt meddelande!

Hem: Kontakt
bottom of page